Værdigrundlag

Café Parasollens værdigrundlag bygger på en humanistisk forståelse af, at:

Hvert enkelt menneske er unikt og rummer værdi – uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundet og adfærd. Derfor er alle mennesker lige værdifulde og værdige som individer.

I vores daglige arbejde, tager vi udgangspunkt i disse grundholdninger og praktiserer ligeværdighed i relation til vores medmennesker, vel vidende at vi ikke er ligestillede.

Med udgangspunkt i det enkelte menneskes øjeblikkelige livssituation, vil vi arbejde på, at der drages omsorg for basale, fysiske- og psykiske behov. Det vil vi gøre ved at være tydelige værter, hvor dialogen, omsorgen og ligeværdigheden er grundelementer. Vi arbejder ud fra værdier og faglighed som understøttes af praktisk hjælp, som er væsentlig for at bevare værdighed og personlig integritet i en udsat livssituation.

På Café Parasollen er der plads til alle, der giver plads til andre. Derfor er tryghed, rummelighed og gensidig respekt bærende begreber i vores bestræbelser på at skabe et sted, hvor man kan være tryg i nærvær med andre brugere og medarbejdere, uanset den konkrete livssituation der har bragt den enkelte indenfor vores dør.

Café Parasollen ser sin rolle til det omkringliggende samfund, som talerør for mennesker, der ikke er i stand til at tale egen sag. Derfor vil vi arbejde på at tydeliggøre vilkårene for de ikke privilegerede og socialt udsatte i vores samfund.

Café Parasollen er en selvejende institution, der har indgået en samarbejdsaftale med KFUMs Sociale Arbejde. Café Parasollen vedkender sig KFUMs Sociale Arbejdes værdigrundlag og arbejdsmæssige grundholdning.