PERSONDATAPOLITIK FOR CAFÉ PARASOLLEN

1. Generelt
Denne persondatapolitik (”politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. På KFUMs Sociale Arbejdes hjemmeside, vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2. Dataansvarlig
2.1 CAFÉ PARASOLLEN er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Café Parasollen
Boulevarden 19
9000 Aalborg
parasollen.aalborg@kfumsoc.dk
CVR.nr. 12588690

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer
den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

2.3 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. persondata. Du kan kontakte os på følgende måder:
E-mail: kajo@kfumsoc.dk
Telefon: mobil nr.
Ved brev: Boulevarden 19, 9000 Aalborg, Att. Kaare Johansen

3. Vi behandler følgende persondata
Såfremt du ønsker at få hjælp til at administrere din betaling for det du køber i vores café, skal der etableres en aftale med dig og din sagsbehandler om dette. Vi registrerer på daglig basis i caféen
på det du køber, som hver måned sendes til sagsbehandler, som administrerer betalingen fra din kontanthjælp eller pension.

3.1 Når du er registreret som gæst/bruger hos os:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Du registreres med cpr.nr. fortroligt, men i caféen registreres kun dit navn og det mad og drikke som du noteres for.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:                                                                                                                                                                                                                                              Formålet med personoplysninger er at kunne identificere hvilken person det drejer sig om overfor kommunens sagsbehandler som administrerer betalingen af det skyldige beløb til Parasollen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Jf. persondataforordningens artikel 6, stk.1.litra B. som den enkelte hermed bliver part i ud fra en kontraktlig aftale med den enkelte gæst, som indgiver samtykke hertil.

3.2 ALMINDELIGE PERSONOPLYSNINGER:
Når du bliver registreret hos os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Det  juridiske grundlag er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra X, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at kunne varetage dine interesser som bruger af vores café.
• samtykke: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a
• nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale, den registrerede er eller bliver part i: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
• nødvendig for at overholde den dataansvarliges retlige forpligtelse: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c
• nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk persons vitale interesser: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra d
• nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henfører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
• nødvendig for at den dataansvarlig eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller krav om beskyttelse går forud (fx børn): Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (læs mere uddybende om bestemmelserne i forordningen side 127-140 på dette link)

PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER:
Hvis behandlingen er baseret på Persondataforordningens eller Databeskyttelseslovens behandlingsbestemmelser, skal I henvise til den relevante bestemmelse heri
• udtrykkeligt samtykke: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a
• nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelse: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b
• nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk persons vitale interesser: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c
• hvis oplysningerne er offentliggjort at de registrerede selv:
Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra e
• nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares:                                                                                                                                                                                       Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f
• nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser:                                                                                                                                                                                                                               Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra g
• nødvendig af hensyn til ydelse og forvaltning af social- og
sundhedsomsorg på grundlag af national ret:
Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra h
(læs mere uddybende om bestemmelserne i
forordningen side 208-227 på dette link)

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Vi sender opgørelsen hver måned til den pågældende sagsbehandler i Aalborg Kommune, som administrerer din sag om betaling af dine køb i Parasollen, – hvis du har givet samtykke til dette.

Tidsrum for opbevaring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er aktiv som gæst i Café Parasollen. Stopper du som gæst slettes vores oplysninger om dig førstkommende januar eller august måned (senest et halvt år efter at gæsten er stoppet) jf. Café Parasollens slettepolitik for personfølsomme oplysninger.

3.2 Når du søger job hos os:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn
Adresse
Fødselsdato
Telefonnummer
Mail
Ansøgning og CV
Børneattest

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Rekruttering til lønnet arbejde i café Parasollen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Ingen. Samtykkeerklæring underskrives af dig.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Til bestyrelse og ansatte.

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:
Nej.

Tidsrum for opbevaring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ansøgninger makuleres seneste efter 3 mdr. fra modtagelsen.

3.3 Når du søger samfundstjeneste hos os:
Vi behandler følgende kategorier af Kontaktoplysninger med:                                                                                                                                                                                                                                                    Navn efternavn og cpr.nr. Dit fremmøde i relation til afvikling af samfundstimer.

Personoplysninger om dig:
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Fremmøde og afvikling af samfundstimer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Efter samtykke og aftale med kriminalforsorgen.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Til aktuelle sagsbehandler i kriminalforsorgen.

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:
Nej

Tidsrum for opbevaring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dine oplysninger slettes umiddelbart efter at du stopper, og senest 3 mdr. herefter.

3.4 Når du søger job som frivillig hos os:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Kontaktoplysninger med navn, efternavn, mail adr. og tlf.nr. Oplysninger om hvilken type opgaver du har ønske om at bidrage med at løse i Parasollen.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Rekruttering til ulønnet arbejde i café Parasollen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Ingen. Samtykkeerklæring underskrives af dig.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Til bestyrelse og ansatte.

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:
Nej

Tidsrum for opbevaring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ansøgninger makuleres seneste efter 3 mdr. efter modtagelsen.

3.5. Når du søger om aktivering/praktik hos os:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, efternavn, tlf.nr.
Herudover hvilke opgaver der er relevante for dig, og evt. hvilke skånehensyn du har ift. dine opgaver i Parasollen.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Som led i at dit forløb i aktivering/praktik forløber tilfredsstillende og udviklende for dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Ingen
Samtykkeerklæring underskrives af dig.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Til din pågældende sagsbehandler i din hjemkommune.

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:
Nej

Tidsrum for opbevaring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ansøgninger makuleres seneste efter 3 mdr. efter modtagelsen.

3.6. Når du søger om virksomhedspraktik hos os:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, efternavn og tlf.nr.
Herudover hvilke opgaver der er relevante for dig, og evt. hvilke skånehensyn du har ift. dine opgaver i Parasollen.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Som led i at dit forløb i praktik forløber tilfredsstillende og udviklende for dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Ingen
Samtykkeerklæring underskrives af dig.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Til din pågældende sagsbehandler i din hjemkommune.

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:
Nej

Tidsrum for opbevaring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ansøgninger makuleres seneste efter 3 mdr. efter modtagelsen.

3.7. Når du besøger vores hjemmeside:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Vi behandler ingen kategorier af personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler ingen personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Se i øvrigt Cookie-politik på vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. Såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske, fordi vi har en legitim interesse jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f).
Vores legitime interesse består i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud på hjemmesiden til dig, samt udarbejde statistik over besøgsantal og adfærd på hjemmesiden med det formål løbende at forbedre den.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Vi videregiver og overlader ikke personoplysninger til nogen.

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:
Nej

Tidsrum for opbevaring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dine personoplysninger gemmes ikke i vores hjemmesidesystem.

4. Dine rettigheder
4.1 Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.3) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

4.2 Berigtigelse og sletning: Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

4.3 Begrænsning af behandling: Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

4.4 Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

4.5 Indsigelsesret: Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

4.6 Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og café
Parasollen. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

4.7 Du kan skrive til parasollen.vejle@kfumsoc.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

4.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

5 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
5.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

6 Sikkerhed
6.1 Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

7 Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail:
dt@datatilsynet.dk

8 Opdatering af denne Politik
8.1 Café Parasollen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde
den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

8.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på
denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.
Denne politik er seneste opdateret maj 2018.