Husregler

1. Vold og trusler om vold tolereres ikke og medfører karantæne.

2. Indtagelse/handel/udveksling af alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt. Overtrædelse vil medføre bortvisning samt ved gentagelser karantæne.

3. Våben ( pistoler, økser, knive o.l ) må ikke medbringes. Dette gælder også legetøjspistoler, softguns o.l. Overtrædelse vil medføre at politiet tilkaldes.

4. Lægeordineret medicin betragtes også som euforiserende stoffer.

5. Flasker (øl, vin, spiritusflasker skal sættes op på afrydningsdisken, her står det på eget ansvar )

6. Det er ikke tilladt, at to gæster opholder sig samtidigt på de aflåste toiletter.

7. Medbragt mad og drikke må ikke indtages i cafeen.

8. Handel af varer og udveksling af penge er ikke tilladt.

9. Det er ikke tilladt at medbringe dyr.

10. Alt opbevaring sker på eget ansvar og der opbevares ikke ting i mødelokale eller kontor.

11. Personalets anvisninger skal følges. Hvis disse ikke følges medfører det bortvisning eller karantæne.

12. Grundet ny sikkerhedsprocedure bestemt af Café Parasollens Bestyrelse, kan politiet blive tilkaldt ( uden den pågældende gæst/gæster er informeret om dette ) i de tilfælde, hvor personalets sikkerhed er truet ex. ved karantæner og fund af våben.